A Cel Obert estableix un tema vehicular a cada una de les edicions amb la intenció d’enllaçar conceptualment i generar vincles entre les diverses intervencions efímeres. És per aquest motiu que el jurat valorarà, entre altres aspectes rellevants, l’adequació dels participants a la temàtica proposada, així com l’originalitat i la qualitat a l’hora de copsar-ne el concepte,  ja sigui aquest entès de manera literal o metafòrica.

El tema de la sisena edició, corresponent a l’any 2019, és: Passió.

1. [LC] Acció de patir una pena infligida.
3. [LC] [PS] [FS] Emoció intensa.
3. [LC] [PS] [FS] Inclinació viva, vehement, violenta, de l’ànim envers una cosa.
3. [LC] Necessitat imperiosa.
4. [PS] Tendència o emoció sexual intensa, fortament arrelada.
Font: Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans

1.f. Acció de patir
3.f. El contrari a l’acció
6.f. Inclinació o preferència molt vives d’ algú cap a una altra persona.
7.f. Afició vehement a alguna cosa.
Font: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española

Els estímuls, que diàriament rebem, ens desperten unes reaccions viscerals que tenen diferents graus d’intensitat; i no sempre la reacció és proporcional a l’estímul rebut. Dintre del nostre cos hi ha un filtre emocional que transforma la informació que percebem i la fa seva, la desfigura i la torna a composar amb el segell personal: és la passió.

Deliri, entusiasme, frenesí, efusivitat i esclat, d’una banda. Patiment, sofriment, asfíxia, dolor o pena, de l’altra. Sense oblidar el desig, la devoció, la seducció, l’erotisme o la luxúria. Estímuls sorgits després de passar pel tamís íntim i intransferible de cadascú, que agafen una força que traspassa al sentiment en si. Sentiments ultrapassats que ens mouen, ens fan persones i ens aparten tant de la realitat que aconsegueixen, de vegades, ficar-nos en un primer pla i en la veritat més sincera, en la vida més intensa, en els sentiments més profunds, en el respecte més penetrant i en la generositat més infinita.