A Cel Obert estableix un tema com a nexe d’unió per a cadascuna de les edicions amb la intenció d’enllaçar conceptualment les diverses intervencions efímeres. És per aquest motiu que el jurat valorarà, entre d’altres aspectes rellevants, l’adequació dels participants amb la temàtica proposada, així com l’originalitat i la qualitat a l’hora de copsar-ne el concepte, en qualsevol de les seves accepcions.

El tema de la cinquena edició, corresponent a l’any 2018, és: Moviment.

1 m. [LC] [GL] Acció per la qual un cos o alguna de les seves parts canvia de lloc o de posició.
2 m. [FIF] En un sistema material, variació amb el temps de la seva posició respecte a una base de referència.
6 m. [LC] Alteració en la manera d’ésser, primera manifestació d’un afecte, d’un sentiment, etc
Font: Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans

1.m. Acció i efecte de moure’s.
2.m. Estat dels cossos mentre canvien de lloc o posició.
3.m. Alteració, inquietud o commoció.
7.m. Conjunt d’alteracions durant un període de temps en algun camp de l’activitat humana.
Font: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española

Simple, uniforme, variable, accelerat, compost, de rotació, de translació, retardat… Però també  continu, directe, ondulatori, radial… i fins i tot natural, directe, propi o vertader. El moviment és un concepte que es defineix per la interacció entre el cos i el lloc, entre el què i l’on, entre el contingut i el continent.

El moviment necessita del cos- o element o objecte- perquè és qui efectua el canvi de posició; i també necessita del lloc perquè és qui mostra les coordenades que defineixen i expliciten quin ha estat aquest canvi de posició.

L’avió vola entre diferents ciutats o territoris mentre altera la seva posició, però necessita de la definició d’aquest territori per poder precisar quina ha estat la seva nova ubicació.

El pinzell banyat amb pintura recorre un espai i modifica el seu estat posicional inicial, però fins que no troba una tela o qualsevol altra superfície no es materialitza ni es concreta el seu traç, ni tampoc la seva intenció.