A Cel Obert establirà un tema vehicular a cada una de les edicions amb la intenció de generar vincles entre les diverses intervencions efímeres. Per aquest motiu el jurat valorarà, entre d’altres aspectes, l’adequació dels participants amb la temàtica proposada així com l’originalitat i la qualitat a l’hora de copsar-ne el concepte; ja sigui aquest entès d’una manera literal o metafòrica.

El tema de l’edició 2015 és: Color

[s. XIV; del llatí color, -ōris, íd.]

FÍSICA – Sensació que produeixen sobre l’òrgan de la visió les radiacions de la llum diversament absorbides i reflectides pels cossos.

FÍSICA ART – Cadascuna de les variants del color. Color groc, color lila, color daurat.
*p ext Un color fresc, alegre, encès, viu, trist, apagat, mort.
*p ext Color d’ala de corb, de blat, de canyella, de carn, de castanya, de cel, de cendra, de foc, de llimona, de merda d’oca, d’or, de palla, de plom, de rosa, de safrà, de taronja, de vi.

Marca distintiva d’una nació, una entitat, un club, etc. Sentir els colors. Lluitar pels colors.

Font: Diccionari.cat

El color (chroma, chrómatos en grec) és una propietat perceptiva causada per la llum quan aquesta interacciona amb l’ull, el cervell i la nostra experiència. El terme color també s’utilitza per referir-se a les propietats dels objectes que generen aquestes percepcions.

No només és una qüestió física sinó que hi ha quelcom de psicològic i emocional en la percepció dels colors. Les sensacions que aquests ens transmeten i la manera en què influeixen en els estats d’ànim de les persones els han convertit en font d’inspiració i en una de les eines més preuades per als artistes i també en objecte de reflexió per part de filòsofs, psicòlegs i científics.

Grocs i vermells simbolitzen temperatures altes i estats d’ànims passionals. Blaus i verds ens transporten a un espai fred, si més no, fresc. Alegria o tristor, moviment o quietud…

El color vertebra l’edició 2015 del Festival i vosaltres decidiu com aplicar-lo al vostre projecte!