Situació: Carrer de la Rosa, 6 i 8
Autor: –
Any: s. XIII-XVI
Estil arquitectònic: Gòtic civil català
Ús actual:  Escola de Música i Conservatori de Grau Professional de la Diputació de Tarragona a Tortosa
Superfície del pati del Palau Despuig: 50m2
Superfície del pati del Palau Oriol: 30m2


El Palau Despuig, igual que l’annex Palau Oriol, és un edifici representatiu de l’estil gòtic civil català dels segles XIII-XVI. En destaca sobretot el seu pati, amb dos elements a considerar: l’escalinata exterior lateral de grans dimensions, de dos trams i la galeria exterior amb arcs ogivals que són sostinguts sobre columnes quatrilobulades, tenint aquestes uns capitells senzills amb decoracions vegetals. La portalada d’entrada és un arc de mig punt amb grans dovelles. El seu nom deriva de la família propietària, els Despuig, i és on té lloc el cinquè col·loqui del llibre “Los Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa”. L’edifici també va pertànyer a la família Corder, com es pot observar el l’escut que encara es conserva sobre la porta que dóna a l’escalinata del pati.

L’edifici va acollir la Biblioteca popular, i en l’actualitat, juntament amb el Palau Oriol, és l’Escola de Música i Conservatori de Grau Professional de la Diputació de Tarragona a Tortosa.

Les obres, iniciades l’any 2011, van permetre la unió dels dos Palaus internament, tot conservant els accessos independents des del carrer de la Rosa.

El Palau Oriol, el qual va ser l’Escola d’Arts i Oficis de la Diputació de Tarragona fins als anys 90, disposa d’un pati interior amb escala coberta d’accés a les plantes, i galeria d’arcs rebaixats i fines columnes en el primer pis.
Aquest Palau possiblement formava part del solar que Ramon Berenguer IV va cedir a Roger Despuig, cavaller rossellonès, pels serveis prestats en la reconquesta de la zona. La similitud constructiva i els elements de comunicació, ara tapiats, fan pensar que el segle XV eren encara una mateixa construcció.

Material gràfic per descarregar