Tots els creadors que vulguin presentar el seu projecte al concurs del Festival A Cel Obert hauran d’inscriure’s prèviament en aquesta pàgina.
*A Cel Obert disposa de material gràfic (fotos i plànols) referent als espais i que es pot descarregar directament a la pàgina de cada pati.